• Misja
  Misja

  „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

  Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

  Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

DLA  DZIECI / UCZNIÓW:

 • Realizowanie autorskiego programu ,,Słyszę na medal’’ dla grup przedszkolnych. mgr Małgorzata Piróg, mgr Urszula Kiper
 • Badania przesiewowe ryzyka dysleksji w pierwszych klasach szkoły podstawowej. mgr Dorota Olejarska – Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Przesiewowe badania wzroku według programu WIDZĘ dla klas 1-3 szkoły podstawowej. mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska – Moskwiak
 • Terapia Biofeedback. mgr Beata Łaba, mgr Urszula Kiper

PROPONOWANE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, mgr Paulina Kaczor, mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka
 • Sztuka dobrej komunikacji i tolerancji dla odmienności – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych. mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Współpraca w grupie i komunikacja między uczniami – zajęcia dla uczniów klas VI- VIII. mgr Anna Śniegowska, mgr Beata Łaba
 • Wartości, wybory i postawy. Kształtowanie umiejętności dokonywania wartości przez uczniów. mgr Barbara Ullmann
 • Bezpieczni w sieci. mgr Barbara Ullmann
 • Lubię siebie- wzmacnianie poczucia własnej wartości. mgr Barbara Ullmann
 • Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Wstępna ocena skłonności zawodowych dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Integracja w grupie. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor
 • Komunikacja i współpraca w zespole klasowym. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Paulina Kaczor

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE MA TERENIE PORADNI DLA DZIECI/UCZNIÓW PROWADZONE PO USTALENIU Z PROWADZĄCYMI (PO ZAPISANIU SIĘ WYMAGANEJ ILOŚCI OSÓB).

 

 • Trening zastępowania agresji. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Trening kreatywności. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Małgorzata Piróg
 • Trening pewności siebie. mgr Ewa Raróg, mgr Barbara Ullmann, mgr Monika Raróg ,mgr Agnieszka Kamińska,
 • Trening asertywności społecznych. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka, mgr Małgorzata Piróg
 • Zajęcia integracyjne. mgr Małgorzata Piróg, mgr Monika Raróg
 • Zgodna współpraca i akceptacja w grupie rówieśniczej. mgr Małgorzata Piróg, mgr Monika Raróg
 • Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej. mgr Dorota Olejarska - Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Jak konstruktywnie radzić sobie z przeżywanymi stanami emocjonalnymi. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Bullying – porozmawiajmy o tym. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan, mgr Barbara Ullmann
 • Jak uczyć się efektywnie. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Efektywne uczenie się. mgr Ewa Raróg, mgr Agnieszka Kamińska
 • Ucz się inteligentnie. Skuteczne strategie uczenia się. mgr Dorota Olejarska - Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Przejmij kontrolę nad stresem. mgr Dorota Olejarska - Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Świat wirtualny – odpowiedzialne wybory warsztaty dla klas szkoły podstawowej, w ramach wsparcia edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral
 • W zgodzie z emocjami i światem wewnętrznym, warsztaty dla uczniów z klas VI – VIII i szkół ponadpodstawowych. mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral
 • Jak i gdzie szukać pomocy ? - zajęcia dla uczniów klas I-III. mgr Liliana Blok
 • Czy to już depresja? - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV - VIII. mgr Liliana Blok
 • Internet – szanse i zagrożenia. mgr Monika Krupa-Potoczny
 • Komunikacja interpersonalna - słuchać i słyszeć, mówić i rozumieć – trening skutecznej komunikacji dla dzieci i młodzieży - mgr Dominika Kondracka, mgr Katarzyna Parawa


DLA RODZICÓW:

Rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży proponujemy pomoc i wsparcie w realizowaniu trudnej roli rodzica. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w poradni:

- Terapia rodzin, konsultacje rodzinne
Terapia rodzin, to metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowaniu więzi między jej członkami.

Terapie rodzin i konsultacje rodzinne - mgr Beata Łaba, mgr Anna Śniegowska, mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg

- Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- mgr Monika Raróg, mgr Ewa Raróg

Grupa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym- mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral

Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko – grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – mgr Małgorzata Piróg, mgr Katarzyna Parawa

Warsztaty, prelekcje, pogadanki
Na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć warsztatowych, prelekcji, pogadanek dla rodziców. Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie społeczności szkolnej. W bieżącym roku szkolnym proponujemy pogadanki na następujące tematy:

 • Wspierający rodzic, wspiera dziecko. mgr Alicja Halejcio, mgr Alina Gral
 • Profilaktyka ryzyka dysleksji rozwojowej. mgr Alicja Halejcio
 • Dziecko w sieci –rozsądne i bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Wspieranie dziecka w wyborze dalszej drogi kształcenia. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
 • Rozmowy wspierające rodziców, szczególnie w nauce szkolnej. mgr Beata Łaba
 • Wartość emocji jako czynnika rozwijającego relację z dzieckiem. mgr Beata Łaba
 • Wspieranie rodziców w osiągnięciu bezpieczeństwa emocjonalnego i psychicznego dzieci. mgr Beata Łaba
 • Wartość czasu spędzanego z dzieckiem, jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach, dla rodziców dzieci szkół ponadpodstawowych. mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Jak wspierać mojego geniusza? - Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka zdolnego. mgr Barbara Ullmann
 • Jak wspierać dziecko w rozwoju-zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. mgr Liliana Blok
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na relacje z dzieckiem. mgr Barbara Ullmann
 • Moje dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej – co robić ? mgr Barbara Ullmann
 • Pogadanka związana z procesem wychowania. mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak wspomagać dziecko w prawidłowym rozwoju mowy i słuchu. mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak rozmawiać z dziećmi o stresie i jak sobie z nim radzić. mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska - Moskwiak
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego- Dobra relacja z dzieckiem jako podstawa prawidłowego rozwoju. mgr Agata Korzeń, mgr Dorota Olejarska - Moskwiak
 • Jak pomóc dziecku w nowej rzeczywistości szkolnej? mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Depresja-Przyczyny ,objawy,sposoby pomocy. mgr Anna Boruta, mgr Aleksandra Pawlak
 • Cyberprzemoc-Dziecko-Nastolatek w sieci. mgr Anna Boruta, mgr Aleksandra Pawlak
 • Świat do góry nogami, kiedy podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć zaburzenia ze spektrum autyzmu – objawy, diagnostyka, terapia. mgr Dominika Kondracka, mgr Katarzyna Parawa

 

DLA NAUCZYCIELI


Realizujemy zadania profilaktyczne oraz wspieramy wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki. Proponujemy różne formy wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

- Badania przesiewowe ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

- Zajęcia warsztatowe w poradni, organizowane dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów:

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
Sieć współpracy pedagogów szkół ponadpodstawowych. mgr Agnieszka Kamińska, mgr Anna Śniegowska

Sieć współpracy pedagogów specjalnych szkół podstawowych. mgr Ewa Raróg, mgr Agnieszka Kamińska

- Szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:

 • Lęk – przyjaciel czy wróg? Jak radzić sobie w rzeczywistości szkolnej? mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Uczeń z chorobą rzadką w szkole i w przedszkolu. mgr Beata Łaba, mgr Aleksandra Skalska-Bajan
 • Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci. mgr Dorota Olejarska-Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Uczeń z ADHD, nadpobudliwością psychoruchową w klasie i w szkole. mgr Dorota Olejarska -Moskwiak, mgr Agata Korzeń
 • Konsultacje z pedagogami po warsztatach. mgr Monika Raróg, mgr Małgorzata Piróg
 • Jak przeciwdziałać agresji wśród uczniów? mgr Barbara Ullmann
 • Wspieranie uczniów w drodze rozwoju. mgr Bernardeta Kwaśniak-Górka
 • Depresja nastolatka- rozpoznanie objawów i działania wspierające. mgr Anna Śniegowska, mgr Paulina Kaczor
 • Nauczyciel i jego emocje- jak dbać o siebie. mgr Beata Łaba
 • Poznać, zrozumieć i uczyć dziecko ze spektrum autyzmu – mgr Katarzyna Parawa, mgr Dominika Kondracka

- Pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego:

 • Przygotowanie do wyboru zawodu - Pomoc w rozpoznawaniu skłonności i rozwoju umiejętności zawodowych uczniów klas 8 w tym uczniów z niepełnosprawnościami. mgr Aleksandra Pawlak, mgr Anna Boruta
  - Indywidualne porady i konsultacje udzielne stacjonarnie i zdalnie, dotyczące problemów edukacyjnych i wychowawczych w szerokim zakresie.