INFORMACJA

W lipcu i w sierpniu Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jarosławiu będzie czynna w godzinach 8-16.

 

INFORMACJA

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym      na terenie Poradni, termin i godzina wizyty ustalana jest telefonicznie - nr tel 16 623 07 32 lub 16 621 41 78

Prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej – należy   bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa, używać jednorazowych rękawiczek.

W budynku obowiązuje również dezynfekcja dłoni.

BĘDĄ PRZYJMOWANI TYLKO  KLIENCI  UMÓWIENI

TELEFONICZNIE

Druki zgłoszeń, wniosków do pobrania w zakładce "druki do pobrania".

Niezbędną dokumentację mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu ul. J. Poniatowskiego 63 37-500 Jarosław), bezpośrednio do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu lub poczty elektronicznej e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwa jest telefoniczna konsultacja z pedagogiem, psychologiem, psychoterapeutą i logopedą.

Dyrektor i Pracownicy Poradni

 

Dyżury z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu

l. p.

 Specjalista

dzień tygodnia / godziny dyżurów

 nr telefonu do kontaktu

1.

psycholog

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

2.

pedagog

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

3.

psychoterapeuta

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

4.

logopeda

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

 

Łączy nas Internet

Koronawirus - jak rozmawiać o tym z dziećmi i nastolatkami.

Można pobrać książkę PDF dla dzieci o koronawirusie

 

 

KREATYWNE ĆWICZENIA I ZABAWY LOGOPEDYCZNE

„GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ochrony DANYCH OSOBOWYCH

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu.

Będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1. administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • realizacji umów zawartych z klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane będą/ nie będą* poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane będą/nie będą* przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Świat wirtualny, a potrzeby psychiczne dziecka

Spotkania z dziećmi wyraźnie przypominają, że wychowanie to przede wszystkim rozmowa, gest, emocja. Dzieci bardzo lubią opowiadać. Są szczere   i bezpośrednie. Chcą być słuchane. Rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci niejednokrotnie sygnalizują, że im więcej dziecko przeżywa frustracji, tym bardziej narażone jest na ryzykowne zachowania w sieci. Internet ma być dla dziecka przyjemnością, rozrywką. Natomiast gdy staje się sposobem na poradzenie sobie ze złością, niepowodzeniem, smutkiem, depresyjnością zamienia się w „ złą czarownicę”, która okrada z marzeń i na dodatek oddala od rodziców, niszczy cele.

Czytaj więcej

 

 

   KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej