Ogłoszenie


W dniu 25.09.2020 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu o godzinie 9, odbędzie się pierwsze spotkanie „Sieci współpracy i wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych”.

W kolejnych miesiącach roku szkolnego 2020/2021 spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w piątek.  Serdecznie zapraszamy do współpracy pedagogów i psychologów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w grupie do 23.09.2020 w sekretariacie poradni pod numerem telefonu 16/621 41 78.

Terminy spotkań:  
23.10.2020; 20.11.2020; 18.12.2020; 22.01.2021; 12.03.2021; 16.04.2021; 14.05.2021; 11.06. 2021.

 


Zapraszamy do współpracy

Osoby prowadzące:
pedagog mgr Aleksandra Skalska - Bajan
psychoterapeuta, pedagog mgr Beata Łaba

 

 

 

Łączy nas Internet

Koronawirus - jak rozmawiać o tym z dziećmi i nastolatkami.

Można pobrać książkę PDF dla dzieci o koronawirusie

 

 

KREATYWNE ĆWICZENIA I ZABAWY LOGOPEDYCZNE

„GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ochrony DANYCH OSOBOWYCH

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu.

Będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1. administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • realizacji umów zawartych z klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane będą/ nie będą* poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane będą/nie będą* przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Świat wirtualny, a potrzeby psychiczne dziecka

Spotkania z dziećmi wyraźnie przypominają, że wychowanie to przede wszystkim rozmowa, gest, emocja. Dzieci bardzo lubią opowiadać. Są szczere   i bezpośrednie. Chcą być słuchane. Rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci niejednokrotnie sygnalizują, że im więcej dziecko przeżywa frustracji, tym bardziej narażone jest na ryzykowne zachowania w sieci. Internet ma być dla dziecka przyjemnością, rozrywką. Natomiast gdy staje się sposobem na poradzenie sobie ze złością, niepowodzeniem, smutkiem, depresyjnością zamienia się w „ złą czarownicę”, która okrada z marzeń i na dodatek oddala od rodziców, niszczy cele.

Czytaj więcej

 

 

   KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej