Uwaga zmiana czasu pracy Poradni

 

OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

  • Zajęcia dla uczniów, którzy doświadczyli przemocy ze strony rówieśników.
  • Program obejmuje pracę warsztatową mającą na celu psychoedukację oraz nabycie praktycznych umiejętności asertywnego zachowania się.
  • Celem tych oddziaływań jest wyjście z roli osoby pokrzywdzonej.
  • Zajęcia warsztatowe z uczniami 3 spotkania po 3 godziny odbywać się będą co 2 tygodnie (początek po zebraniu grupy).
  • Program obejmuje pracę warsztatową z rodzicami uczestniczących uczniów.
  • Po zakończeniu programu odbędą się 2 spotkania z rodzicami, podsumowujące zrealizowany program.

Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63.

Prowadzone będą przez pracowników poradni:

mgr Ewę Raróg – psychologa oraz mgr Barbarę Ullmann – pedagoga

ZGŁOSZENIA POD NUMER TEL. 16 621 41 78    LUB      16 623 07 32

 

 

Zaproszenie

dla

nauczycieli prowadzących doradztwo zawodowe w szkołach

 W dniu 20.11.2017 r. o godzinie 900 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu odbędzie się spotkaniew ramach sieci współpracy

Nauczycieli doradców zawodowych

Zajęcia będą odbywać się raz miesiącu w poniedziałek o godzinie 900.

Terminy zajęć:  11.12, 15.01, 12.02, 12.03, 16.04, 21.05, 11.06.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu (16) 621 41 78 do dnia 16.11.2017 r.

Osoby prowadzące:

psycholog Aleksandra Pawlak

pedagog psychoterapeuta, Beata Łaba

 

 

Zapraszamy

Państwa Pedagogów i Psychologów szkół ponadgimnazialnych  na spotkania w ramach sieci współpracy,

które będą się odbywać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Jarosławiu w godz.9:00 – 12:00

w terminach: 28 września 2017r., 5.10.2017 r., 9.11.2017 r., 7.12.2017 r., 11.01.2018r., 15.02.2018r.,

22.03.2018r., 19.04.2018r.,7.06.2018 r.,

 

Osoby prowadzące: psycholog Liliana Blok i psychoterapeuta Ewa Canert – Łąka.

 

     Zaproszenie

dla pedagogów i psychologów szkolnych

szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

W dniu 22.09.2017 r. o godzinie 900 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu odbędzie się spotkanie organizacyjne grupy w ramach „Sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych”.

Zajęcia będą odbywać się raz miesiącu w piątek o godzinie 900.

Terminy zajęć: 20.10., 17.11, 15.12, 19.01, 23.02, 23.03, 20.04, 18.05, 15.06.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu (16) 621 41 78 do dnia 20.09.2017 r.

Osoby prowadzące:

pedagog Aleksandra Skalska-Bajan,

pedagog psychoterapeuta, Beata Łaba

   KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej