Informacja na temat obsługi klienta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce  o zdrowie Państwa, Dzieci oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   w Jarosławiu.

Niezbędną dokumentację mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu ul. J. Poniatowskiego 63 37-500 Jarosław) lub poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie, działające numery to: 16 6214178 lub 16 6230732

W sytuacji kryzysowej możliwa jest telefoniczna konsultacja
z pedagogiem, psychologiem, psychoterapeutą, logopedą.

 

Dyżury z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu

l. p.

 Specjalista

dzień tygodnia / godziny dyżurów

 nr telefonu do kontaktu

1.

psycholog

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

2.

pedagog

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

3.

psychoterapeuta

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

4.

logopeda

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

16 621 41 78

16 623 07 32

 

Koronawirus - jak rozmawiać o tym z dziećmi

i nastolatkami.

To, co dzieje się wokół nas niepokoi nie tylko dorosłych, ale również dzieci  i młodzież. Nagłe przerwanie nauki w szkole, wzajemnego kontaktu oraz zaburzenie stałych rytuałów dnia codziennego jest sytuacją niecodzienną. Również życie pod kontrolą dorosłych, zabraniających osobistych kontaktów z rówieśnikami rodzi w naszych dzieciach, nastolatkach całą gamę emocji, których mogą nie rozumieć i nie umieć sobie z nimi poradzić.

Najlepszym sposobem na to, żeby zapanować nad napiętą atmosferą jest nazwanie tego co się dzieje. A więc powiedzenie:

-To nowa sytuacja, pewne rzeczy w naszym, życiu ulegają teraz zmianie. Najważniejsze, że wiemy ,co zrobić . Taki komunikat uspokaja dziecko i pokazuje, że dorosły wie jak należy postąpić, co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, czyli zapewnienie jego podstawowej potrzeby.

Sytuacja jest wówczas pod kontrolą dorosłego, dziecko, nastolatek czuje, że może nam zaufać, wówczas my dorośli stajemy się autorytetem i to je uspokaja. Ważne, aby dzielić się z dzieckiem swoją wiedzą dotyczącą konieczności zmian we wszystkich sferach naszego życia.

Pojawiać się mogą pytania :

- Dlaczego mamy zostać w domu?

- Dlaczego nie idziemy do szkoły, przedszkola?

- A co jeśli zachorujemy?

Wówczas odpowiadamy spokojnie :

- W ten sposób chronimy zdrowie.

- Minimalizujemy ryzyko zachorowania .

Na pytanie : - A co będzie, jeśli zachorujemy ?

Odpowiadamy, że wiemy co zrobić, że jeżeli poczujemy się gorzej, to zadzwonimy po pomoc i tę pomoc otrzymamy.

Wyjaśnienie dziecku, że choroby zakaźne rozprzestrzeniają się w kontakcie z innymi ludźmi pomoże zrozumieć, dlaczego nie mogą się kontaktować z babcią, dziadkiem, czy rówieśnikami.

Warto zadbać o to, żeby dzieci rozmawiały przez telefon, komunikatory z możliwością połączenia wideo. Pielęgnujmy wówczas poczucie bliskości, dajemy sobie wzajemne wsparcie oraz świadomość bycia w rodzinie i posiadania bliskich osób.

A jeżeli ktoś z bliskich zachoruje lub trafi do szpitala, zapewniajmy dzieci o tym, że robimy wszystko, co potrzebne jest do wyzdrowienia i to miejsce jest adekwatne do potrzeb osoby, która jest chora.

Unikanie pytań dziecka może je niepokoić, budzić sprzeczne uczucia, ponieważ informacje usłyszane od innych, a niewyjaśniane przez nas mogą zachwiać poczuciem bezpieczeństwa dziecka i nastolatka.

Nasze dzieci słyszą wszystko, co się wokół nas dzieje, ale nie wszystko rozumieją.

Dlatego warto rozmawiać z dziećmi, dając im jasny i prosty przekaz o tym, co dzieje się wokół nas.

Jeżeli nie wiemy, jak tłumaczyć dziecku, możemy uzyskać wsparcie telefoniczne od pracowników poradni od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8 do 14 pod nr tel. 16 6214178 lub 16 623 0732.

mgr Anna Śniegowska, mgr Beata Łaba

 

 

KREATYWNE ĆWICZENIA I ZABAWY LOGOPEDYCZNE

„GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”

 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

Zapraszamy

 

Pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych do udziału w spotkaniu grupy wsparcia zawodowego w ramach:

„Sieci współpracy pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych”.

 

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 10.10.2018r. o godz. 9.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Spotkania grupy będą odbywały się 1 raz w miesiącu w środy, w godzinach 9.00-12.00 ( z wyjątkiem maja)

Proponowane terminy następnych spotkań:

14.11.2018

12.12.2018

16.01.2019

13.02.2019

13.03.2019

10.04.2019

12.06.2019

Zapraszamy do udziału i współtworzenia grupy

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8.10.2018r.

nr tel. 16 621 41 78 lub 16 6230732

Facylitatorzy grupy: mgr Liliana Blok psycholog

                                  mgr Ewa Canert-Łąka psychoterapeuta, pedagog

 

Zaproszenie

W dniu 21.09.2018 r. o godzinie 900 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 63 odbędzie się pierwsze spotkanie „Sieci współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych ”. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu w piątek.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr telefonu (16) 621 41 78 do dnia 18.09.2018 r.                                                                        

                                                                  

Proponowane terminy zajęć:

21.09. 2018r., 19.10. 2018 r., 16.11. 2018 r., 14.12.2018r. , 18.01. 2019 r., 01.03. 2019 r., 05.04. 2019 r., 17.05. 2019 r., 14.06. 2019r.

 

                                                                   Zapraszamy do współpracy

Osoby prowadzące:

pedagog mgr Aleksandra Skalska-Bajan

psychoterapeuta, pedagog mgr Beata Łaba

 

 

Nauczanie indywidualne – informacje z MEN

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ochrony DANYCH OSOBOWYCH

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu.

Będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1. administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • realizacji umów zawartych z klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane będą/ nie będą* poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane będą/nie będą* przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Świat wirtualny, a potrzeby psychiczne dziecka

Spotkania z dziećmi wyraźnie przypominają, że wychowanie to przede wszystkim rozmowa, gest, emocja. Dzieci bardzo lubią opowiadać. Są szczere   i bezpośrednie. Chcą być słuchane. Rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci niejednokrotnie sygnalizują, że im więcej dziecko przeżywa frustracji, tym bardziej narażone jest na ryzykowne zachowania w sieci. Internet ma być dla dziecka przyjemnością, rozrywką. Natomiast gdy staje się sposobem na poradzenie sobie ze złością, niepowodzeniem, smutkiem, depresyjnością zamienia się w „ złą czarownicę”, która okrada z marzeń i na dodatek oddala od rodziców, niszczy cele.

Czytaj więcej

 

 

   KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej