W dniach od 23 - 27 stycznia 2017 r. poradnia czynna będzie w godzinach od 7:30 do 16:00.

 

OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

  • Zajęcia dla uczniów, którzy doświadczyli przemocy ze strony rówieśników.
  • Program obejmuje pracę warsztatową mającą na celu psychoedukację oraz nabycie praktycznych umiejętności asertywnego zachowania się.
  • Celem tych oddziaływań jest wyjście z roli osoby pokrzywdzonej.
  • Zajęcia warsztatowe z uczniami 3 spotkania po 3 godziny odbywać się będą co 2 tygodnie (początek po zebraniu grupy).
  • Program obejmuje pracę warsztatową z rodzicami uczestniczących uczniów.
  • Po zakończeniu programu odbędą się 2 spotkania z rodzicami, podsumowujące zrealizowany program.

Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63.

Prowadzone będą przez pracowników poradni:

mgr Barbarę Ullmann – pedagoga oraz mgr Ewę Raróg – psychologa.

ZGŁOSZENIA POD NUMER TEL. 16 621 41 78    LUB      16 623 07 32