KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej

 

 

"Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. Szymborska

logo

CZYTAM, WIEM, CZUJĘ…

Projekt popularyzujący czytelnictwo w jarosławskich przedszkolach,

szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i placówkach


1 lutego – 15 czerwca 2017 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenia pod nr tel. 166214178, osoby koordynujące:

Jadwiga Baran - Mazurkiewicz i Alina Gral 

 

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

  • Zajęcia dla uczniów, którzy doświadczyli przemocy ze strony rówieśników.
  • Program obejmuje pracę warsztatową mającą na celu psychoedukację oraz nabycie praktycznych umiejętności asertywnego zachowania się.
  • Celem tych oddziaływań jest wyjście z roli osoby pokrzywdzonej.
  • Zajęcia warsztatowe z uczniami 3 spotkania po 3 godziny odbywać się będą co 2 tygodnie (początek po zebraniu grupy).
  • Program obejmuje pracę warsztatową z rodzicami uczestniczących uczniów.
  • Po zakończeniu programu odbędą się 2 spotkania z rodzicami, podsumowujące zrealizowany program.

Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63.

Prowadzone będą przez pracowników poradni:

mgr Barbarę Ullmann – pedagoga oraz mgr Ewę Raróg – psychologa.

ZGŁOSZENIA POD NUMER TEL. 16 621 41 78    LUB      16 623 07 32