100lat.jpg

 

 

mazurek.JPG

 

 

Zapraszamy

 

Pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych do udziału w spotkaniu grupy wsparcia zawodowego w ramach:

„Sieci współpracy pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych”.

 

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 10.10.2018r. o godz. 9.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Spotkania grupy będą odbywały się 1 raz w miesiącu w środy, w godzinach 9.00-12.00 ( z wyjątkiem maja)

Proponowane terminy następnych spotkań:

14.11.2018

12.12.2018

16.01.2019

13.02.2019

13.03.2019

10.04.2019

12.06.2019

Zapraszamy do udziału i współtworzenia grupy

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8.10.2018r.

nr tel. 16 621 41 78 lub 16 6230732

Facylitatorzy grupy: mgr Liliana Blok psycholog

                                  mgr Ewa Canert-Łąka psychoterapeuta, pedagog

 

Zaproszenie

W dniu 21.09.2018 r. o godzinie 900 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 63 odbędzie się pierwsze spotkanie „Sieci współpracy pedagogów i psychologów szkół podstawowych ”. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu w piątek.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr telefonu (16) 621 41 78 do dnia 18.09.2018 r.                                                                        

                                                                  

Proponowane terminy zajęć:

21.09. 2018r., 19.10. 2018 r., 16.11. 2018 r., 14.12.2018r. , 18.01. 2019 r., 01.03. 2019 r., 05.04. 2019 r., 17.05. 2019 r., 14.06. 2019r.

 

                                                                   Zapraszamy do współpracy

Osoby prowadzące:

pedagog mgr Aleksandra Skalska-Bajan

psychoterapeuta, pedagog mgr Beata Łaba

 

 

Nauczanie indywidualne – informacje z MEN

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ochrony DANYCH OSOBOWYCH

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu.

Będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1. administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Poniatowskiego 63, 37-500 Jarosław

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • realizacji umów zawartych z klientami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  •  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane będą/ nie będą* poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane będą/nie będą* przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Świat wirtualny, a potrzeby psychiczne dziecka

Spotkania z dziećmi wyraźnie przypominają, że wychowanie to przede wszystkim rozmowa, gest, emocja. Dzieci bardzo lubią opowiadać. Są szczere   i bezpośrednie. Chcą być słuchane. Rozmowy na temat bezpieczeństwa w sieci niejednokrotnie sygnalizują, że im więcej dziecko przeżywa frustracji, tym bardziej narażone jest na ryzykowne zachowania w sieci. Internet ma być dla dziecka przyjemnością, rozrywką. Natomiast gdy staje się sposobem na poradzenie sobie ze złością, niepowodzeniem, smutkiem, depresyjnością zamienia się w „ złą czarownicę”, która okrada z marzeń i na dodatek oddala od rodziców, niszczy cele.

Czytaj więcej

 

 

   KORZYŚCI CZYTANIA DZIECKU I Z DZIECKIEM

Czytaj więcej