A A A

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu jesteśmy przygotowani na przyjęcie i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Drzwi naszej poradni są dla wszystkich szeroko otwarte, a zespół profesjonalistów jest w pełnej gotowości, aby dokonać diagnoz i podjąć terapię w razie potrzeby.

Oferujemy pomoc w formie interwencji kryzysowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, psychoterapię, terapię rodzin, psychoedukację z rodzicami, konsultacje i porady dla nauczycieli i inne formy wsparcia. Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli z Jarosławia i całego powiatu.

Można zgłosić się osobiście codziennie w godzinach od 7.30 do 18.00 (w piątek do 16.00), albo telefonicznie: 16 621 41 78; 16 623 07 32. Wszystkie informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej: http://www.poradniapp.org.pl.