A A A

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców
w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 PONIEDZIAŁEK: psycholog, pedagog, logopeda w godz. 8.00 – 11.45 oraz 12.15 – 16.00
WTOREK: psycholog, pedagog, logopeda w godz. 8.00 – 11.45 oraz 12.15 – 16.00
ŚRODA: psycholog, pedagog, logopeda w godz. 8.00 – 11.45 oraz 12.15 – 16.00
CZWARTEK: psycholog, pedagog, logopeda w godz. 8.00 – 11.45 oraz 12.15 – 16.00
PIĄTEK: psycholog, pedagog, logopeda w godz. 8.00 – 11.45 oraz 12.15 – 16.00