Ogłoszenie

W terminie  04.07.2022 r. - 26.08.2022 r.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu bedzie czynna  8-16. 
 

 

 

 

A A A

Statut Poradni

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U z 2017 r. Poz. 1743)