• Misja
    Misja

    „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

    Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

    Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

Ogłoszenie

 
INFORMACJA

Informuję, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu w okresie wakacyjnym, w dniach od 01 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. będzie czynna w godzinach od 8.00 do 16.00.

16 sierpnia placówka jest nieczynna.

Od 19 sierpnia 2024 r. powrócą godziny pracy poradni sprzed okresu wakacyjnego.

 
 
 

 

A A A

Statut Poradni

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U z 2017 r. Poz. 1743)