W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu od dnia 1 października 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00 odbywać się będzie Dyżur Interwencyjny  w ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Zapraszamy szczególnie osoby znajdujące się trudnej sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID - 19 ? i innymi wymagającymi wsparcia.

Bez konieczności wcześniejszego zapisu mogą Państwo przyjść osobiście bądź telefonicznie uzyskać poradę i wsparcie.

Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów,  nauczycieli, wychowawców.

☎️ (16) 621 41 78

Dziękuję ;-)

 

 

A A A

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu pomaga uczniom w podejmowaniu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych. W ramach poradnictwa zawodowego pracownicy poradni prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe prowadzone są w szkołach, natomiast zajęcia indywidualne prowadzone są na terenie poradni.

Indywidualne poradnictwo zawodowe zapewnia uczniom bezpośredni, osobisty i pełen dyskrecji kontakt z pracownikiem poradni, co umożliwia pełniejsze rozpoznanie problemu i ułatwia znalezienie najwłaściwszego rozwiązania. Podczas spotkań indywidualnych udzielamy pomocy w zakresie określenia obszarów zdolności i zainteresowań ucznia, wyboru kierunku kształcenia z uwzględnieniem jego predyspozycji psychofizycznych oraz w planowaniu drogi rozwoju zawodowego.

Poradnictwo grupowe obejmuje zagadnienia dotyczące poznawania siebie – swoich mocnych stron, świata zawodów – grup zawodowych.

Przychodząc do poradni możesz poznać siebie:

 • swoje zdolności;
 • zainteresowania;
 • skłonności;
 • typ temperamentu;
 • cechy osobowości;
 • zadania i czynności robocze;
 • środowisko pracy;
 • wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne;
 • warunki podjęcia pracy w zawodzie;
 • zawody pokrewne;
 • pomocne adresy i literaturę.

Korzystając z pomocy poradni możesz poznać zawody i ich charakterystykę:

Prowadząc poradnictwo zawodowe korzystamy między innymi z programów komputerowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy ważne jest aby Twój rodzic (opiekun prawny) wypełnił w sekretariacie zgłoszenie na badania.