W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu od dnia 1 października 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00 odbywać się będzie Dyżur Interwencyjny  w ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Zapraszamy szczególnie osoby znajdujące się trudnej sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID - 19 ? i innymi wymagającymi wsparcia.

Bez konieczności wcześniejszego zapisu mogą Państwo przyjść osobiście bądź telefonicznie uzyskać poradę i wsparcie.

Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów,  nauczycieli, wychowawców.

☎️ (16) 621 41 78

Dziękuję ;-)

 

 

A A A

Psychoterapia to forma specjalistycznej pomocy niesionej poprzez rozmowę. Jest metodą rozwiązywania problemów osobistych, leczenia zaburzeń emocjonalnych lub poprawiania jakości życia poprzez rozmowę z psychoterapeutą. Ma ona na celu umożliwienie klientowi bezpiecznego wejścia w kontakt ze światem własnych emocji i potrzeb. Ma wspierać go w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu.

Psychoterapia na terenie naszej poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Do prawidłowego przebiegu psychoterapii niezbędna jest współpraca rodziców, którzy wspierają proces zachodzących w zachowaniu i samopoczuciu dziecka zmian.

Pierwsze spotkanie

Wszystko zaczyna się od wstępnych konsultacji, zwykle są to jedno, dwa lub trzy pierwsze spotkania. Odbycie konsultacji nie jest samo w sobie rozpoczęciem terapii, lecz daje możliwość, żeby przyjrzeć się swoim zmartwieniom, trudnościom oraz zastanowić się nad ich źródłami. To jest też czas na to, żeby omówić szczegółowo obawy i wątpliwości na temat podjęcia psychoterapii, zarówno z rodzicem jak i uczniem. Daje też pewne wyobrażenie o tym, jak wygląda proces psychoterapii u danego psychoterapeuty.

Po rozpoczęciu procesu psychoterapii ustalane są cele i zasady psychoterapii oraz częstotliwość spotkań.