A A A

Psychoterapia to forma specjalistycznej pomocy niesionej poprzez rozmowę. Jest metodą rozwiązywania problemów osobistych, leczenia zaburzeń emocjonalnych lub poprawiania jakości życia poprzez rozmowę z psychoterapeutą. Ma ona na celu umożliwienie klientowi bezpiecznego wejścia w kontakt ze światem własnych emocji i potrzeb. Ma wspierać go w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu.

Psychoterapia na terenie naszej poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Do prawidłowego przebiegu psychoterapii niezbędna jest współpraca rodziców, którzy wspierają proces zachodzących w zachowaniu i samopoczuciu dziecka zmian.

Pierwsze spotkanie

Wszystko zaczyna się od wstępnych konsultacji, zwykle są to jedno, dwa lub trzy pierwsze spotkania. Odbycie konsultacji nie jest samo w sobie rozpoczęciem terapii, lecz daje możliwość, żeby przyjrzeć się swoim zmartwieniom, trudnościom oraz zastanowić się nad ich źródłami. To jest też czas na to, żeby omówić szczegółowo obawy i wątpliwości na temat podjęcia psychoterapii, zarówno z rodzicem jak i uczniem. Daje też pewne wyobrażenie o tym, jak wygląda proces psychoterapii u danego psychoterapeuty.

Po rozpoczęciu procesu psychoterapii ustalane są cele i zasady psychoterapii oraz częstotliwość spotkań.