• Misja
    Misja

    „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

    Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

    Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

Biofeedback to nieinwazyjna technika uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, przebiegających w sposób nieświadomy. Jest to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawniania pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi. Poprawia również samopoczucie i zwiększa samoocenę.