A A A

Biofeedback to nieinwazyjna technika uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, przebiegających w sposób nieświadomy. Jest to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawniania pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi. Poprawia również samopoczucie i zwiększa samoocenę.