W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu od dnia 1 października 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00 odbywać się będzie Dyżur Interwencyjny  w ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Zapraszamy szczególnie osoby znajdujące się trudnej sytuacji kryzysowej  wywołanej pandemią COVID - 19 ? i innymi wymagającymi wsparcia.

Bez konieczności wcześniejszego zapisu mogą Państwo przyjść osobiście bądź telefonicznie uzyskać poradę i wsparcie.

Serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów,  nauczycieli, wychowawców.

☎️ (16) 621 41 78

Dziękuję ;-)

 

 

A A A

 "Granice mego języka oznaczają granice mego świata."

Ludwig Wittgenstein

 

Diagnoza i terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, to jest od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

Oddziaływania te mają na celu:

  • usuwanie zaburzeń mowy i języka;
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty;
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła;
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej;
  • doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą. Zajęcia logopedyczne prowadzone są na terenie poradni i mają charakter zajęć indywidualnych.