Aktualności

,,Sieci współpracy i wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 W dniu 29.09.2023 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu o godzinie 9, odbędzie się pierwsze spotkanie ,,Sieci współpracy i wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych” w roku szkolnym 2023/2024 .

Więcej…

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć pomocą dzieci, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników według programu Trening Pewności Siebie.

Więcej…

Propozycja zajęć grupowych w roku szkolnym 2022/2023

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
I WCZESNOSZKOLNYM

W bieżącym roku szkolnym proponujemy Państwu udział w grupie wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Więcej…
A A A

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych


Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego lęku, strachu o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych (rodziców, rodzeństwa,
dziadków). Od kilku ostatnich dni towarzyszą im niewyobrażalnie trudne, nieznane dotąd odczucia i emocje, z którymi bez pomocy osób dorosłych nie będą w stanie przetrwać okresu wojny, nie tracąc zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa.

Udostępniane wszystkimi kanałami informacyjnymi informacje o zagrożeniu docierają, zarówno do polskich dzieci i uczniów, jak i do mieszkających w naszym kraju dzieci i rodzin z Ukrainy. W polskich szkołach uczy się obecnie ponad 60 tys. ukraińskich uczniów. Obecnie ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie realnej, solidarnej pomocy wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy w ostatnich dniach lub dotrą do Polski w najbliższym czasie. ONI szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów − w szkole, placówce oświatowej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W obliczu trwającej sytuacji kadra pedagogiczna polskich szkół i placówek powinna być gotowa, zarówno od strony organizacyjnej, jak i mentalnej, do podejmowania nowych zadań i obowiązków, takich jak np. zapewnienie uczniom odpowiednich warunków pracy na lekcji, podczas zajęć dodatkowych i terapeutycznych oraz wypracowanie właściwego stylu prowadzenia rozmów na temat toczącej się wojny. W szkole niezbędna jest rozmowa o emocjach uczniów, a także rzetelna, dostosowana do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka, informacja o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Ukrainie.

1. Na co nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę podczas rozmów z dziećmi i uczniami?
− nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o swoich uczuciach i emocjach;
− wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu;
− bacznie obserwować dziecko/ucznia pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
− przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu);
− podkreślić konieczność korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, bowiem nie wszystkie komunikaty pojawiające się mediach są prawdziwe (fake newsy – wskazać, jak identyfikować propagandę, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i na co zwracać szczególną uwagę);
− omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc;
− informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić przedszkole lub szkoła;
− poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy.

2. Podczas rozmów z dziećmi/uczniami z Ukrainy należy:
− uwzględnić ich potrzebę okazywania innych emocji i uszanować decyzję o potrzebie rozmowy na temat toczącej się wojny;
− wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa; nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju informować dzieci/uczniów, że z całego świata na Ukrainę kierowane jest wsparcie, w tym humanitarne, którego celem jest zakończenie działań wojennych;
− podkreślać, że Polska jest bezpiecznym krajem, przyjmuje uchodźców z terenu Ukrainy iobejmuje ich pomocą;
− ustalić czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy;
− nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o uczuciach i emocjach;
− wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu;
− bacznie obserwować dziecko pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
− przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu);
− podkreślić konieczność korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, bowiem nie wszystkie komunikaty pojawiające się mediach są prawdziwe (fake newsy – wskazać, jak identyfikować propagandę, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i na co zwracać szczególną uwagę);
− omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc;
− informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić przedszkole lub szkoła;
− poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy.

3. Do polskich szkół trafią też uczniowie − uchodźcy z Ukrainy, którzy powinni zostać objęci
pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Do samorządów zostały przekazane dodatkoweśrodki finansowe na organizację zajęć specjalistycznych w dodatkowym wymiarze godzin i mogą zostać wydatkowane również na wsparcie tej grupy dzieci. Niezbędne jest też budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań na rzecz aktywnego i pełnego włączenia tych uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego. Aby rozmowy z ukraińskimi dziećmi i młodzieżą dawały im poczucie bezpieczeństwa, należy: