• Misja
    Misja

    „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

    Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

    Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

W dniu 25.09.2020 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu o godzinie 9, odbędzie się pierwsze spotkanie „Sieci współpracy i wsparcia pedagogów i psychologów szkół podstawowych”.

 

W kolejnych miesiącach roku szkolnego 2020/2021 spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w piątek.

Serdecznie zapraszamy do współpracy pedagogów i psychologów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w grupie do 23.09.2020 w sekretariacie poradni pod numerem telefonu 16/621 41 78.

Terminy spotkań:
23.10.2020; 20.11.2020; 18.12.2020; 22.01.2021; 12.03.2021; 16.04.2021; 14.05.2021; 11.06. 2021.

 

Zapraszamy do współpracy

Osoby prowadzące:
pedagog mgr Aleksandra Skalska - Bajan
psychoterapeuta, pedagog mgr Beata Łaba