Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia, które będą odbywały się w poradni:

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów klas II/III i klas V/VI.

Zajęcia prowadzą: mgr Barbara Ullmann - pedagog , mgr Urszula Kiper – logopeda

Trening pewności siebie– zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej. Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności asertywnego zachowania się. Warsztaty obejmują trzy spotkania po trzy godziny, zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie.Program obejmuje też dwa spotkania z rodzicami.

Osoby prowadzące:

      mgr Ewa Raróg – psycholog i mgr Barbara Ullmann - pedagog 

      mgr Joanna Wysocka–Gałasiewicz – psycholog i mgr Monika Raróg – psycholog

Konsultacje rodzinne i terapia rodzinprzeznaczona jest dla rodzin, które przeżywają kryzys, napięcie we wzajemnych relacjach, komunikacji, zagrożone są separacją lub rozwodem, mają trudności wychowawcze z dziećmi, tracą kontakt emocjonalny z dzieckiem.

Prowadzący: mgr Joanna Wysocka-Gałasiewicz – psycholog i mgr Monika Raróg - psycholog

mgr Beata Łaba - pedagog

Sieci współpracy dla nauczycieli i wychowawców

wymiana doświadczeń, wsparcie w sytuacjach trudnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, doskonalenie kompetencji wychowawczych

▪ Sieć współpracy dla wychowawców klas IV - VII

mgr Monika Raróg - psycholog, mgr Joanna Wysocka-Gałasiewicz – psycholog

▪ Sieć współpracy i wsparcia dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych

Prowadzą: mgr Beata Łaba- pedagog, mgr Aleksandra Pawlak – psycholog

▪ Sieć współpracy dla doradców zawodowych i wychowawców

Prowadzą: mgr Beata Łaba- pedagog, mgr Aleksandra Pawlak – psycholog

▪ Sieć współpracy dla nauczycieli – Ja i moi uczniowie, wyzwania wychowawcze we współczesnej szkole

Prowadzi mgr Anna Śniegowska – socjolog

Szkoła dla rodziców i wychowawców oraz Rodzeństwo bez rywalizacji – jak rozmawiać z nastolatkiem - prowadzi mgr Beata Łaba - pedagog 

Oferta dla szkół:

Zajęcia warsztatowe dla uczniów:

Sposoby efektywnego uczenia się- zajęcia warsztatowe dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności szkolne.

Zajęcia prowadzą:

mgr Joanna Wysocka-Gałasiewicz – psychologi mgr Anna Sobczak – pedagog

Zajęcia integracyjne – integracja klasy formą profilaktyki – dla uczniów szkółpodstawowych

mgr Joanna Wysocka-Gałasiewicz – psycholog, mgr Agnieszka Kamińska - pedagog

Emocje – abc rozumienia, zarządzanie emocjami – dla dzieci klas I – III szkoły podstawowej

Prowadzi: mgr Anna Śniegowska –socjolog i mgr Joanna Starzecka– pedagog

Wzmacnianie zasobów z obszaru motywacji – dla uczniów szkółponadgomnazjalnych

Prowadzi: mgr Anna Śniegowska – socjolog

Pokonuję rudności, wspieram własne zasoby–dla uczniów klas IV – VII, zajęcia służące

wzmacnianiu motywacji

Prowadzi: mgr Anna Śniegowska – socjolog

Podnoszenie efektywności uczenia się poprzez rozwijanie umiejętności czytania i pisania –zajęcia sprzyjają poznaniu zasad sprzyjających efektywnej nauce i higienie pracy

Czas trwania zajęć – 4 godziny lekcyjne, w dwóch blokach po dwie godziny

Prowadzą: mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, mgr Agata Korzeń – psycholog

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej. Zajęcia rozwijają rozumienie zasad funkcjonowania w grupie, współpracy i koleżeństwa.

Czas trwania – 4 spotkania po 90 minut

Prowadzą: mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, mgr Agata Korzeń – psycholog

Badania przesiewowe słuchu metodą komputerową „Słyszę”- program dla dzieci przedszkolnych, w młodszym i starszym wieku szkolnym.

Prowadzą: mgr Anna Sobczak – pedagog, mgr Urszula Kiper - logopeda

Zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu – przeznaczone dla uczniów

klas III gimnazjum

Prowadzi mgr Aleksandra Pawlak – psycholog

Określenie i rozpoznawanie predyspozycji zawodowych – zajęcia dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

Prowadzi mgr Aleksandra Pawlak – psycholog

Zajęcia adaptacyjno – integracyjne, Budowanie empatii i umiejętności współpracy w grupie Prowadzi mgr Aleksandra Pawlak

Zajęcia warsztatowe:

Jak radzić sobie ze stresem

Jak się uczyć

Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi

Bezpieczeństwo w internecie

Prowadzi – mgr Beata Łaba - pedagog

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V szkoły podstawowej „ Świat wirtualny- bezpieczne wybory” w środowisku szkolnym. Cele: rozwijanie w dzieciach odpowiedzialności za podejmowane wybory i decyzje, uczenie świadomego korzystania z Internetu. Cały rok szkolny według potrzeb szkół. Osoby prowadzące: Alicja Halejcio, Joanna Starzecka

                                                                                            

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej „ Kompas w nauce- motywacja i ciekawość w uczeniu się” w środowisku szkolnym. Cele: wzmacnianie w dzieciach potrzeby osiągnięć „ dokąd idę, jaki mam cel”, pomaganie w kreowaniu pozytywnego wizerunku siebie jako ucznia, poznawanie technik uczenia się. Cały rok szkolny według potrzeb szkół. Osoby prowadzące: Alicja Halejcio, Joanna Starzecka

Oferta szkoleniowa dla nauczycieli

W ramach sieci współpracy propozycja warsztatowa, cykliczna dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach z trzech wybranych gmin ( 4 spotkań w ciągu roku, co dwa miesiące), warsztaty w środowisku na terenie jednej gminy. „Rozwijanie zasobów psychospołecznych przedszkolaków”. Prowadzenie: A. Halejcio, J. Starzecka

    • Dobry wychowawca- jaki? Credo, o ważności stawianych celów.
    • Pozytywne rozwiązanie procesów separacyjnych wspiera sukcesy dziecka poza środowiskiem rodzinnym,
    • Współpraca rodzic- nauczyciel,
    • Zabawa w rozwoju myślenia dziecka i uczeniu współpracy.

Profilaktyka agresji i przemocy– szkolenie dla nauczycieli

Zajęcia prowadzą:

mgr Barbara Ullmann – pedagog, mgr Joanna Wysocka-Gałasiewicz – psycholog,

mgr Agnieszka Kamińska - pedagog

Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera – prowadzi mgr Beata Łaba - pedagog

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną - prowadzi mgr Beata Łaba- pedagog

Dziecko w sieci – Internet bezpiecznym miejscem dla uzniów

Prowadzi mgr Aleksandra Pawlak

Wsparcie uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Prowadzi mgr Aleksandra Pawlak

Działania mediacyjne w sytuacjach kryzysowych – dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Prowadzi mgr Anna Śniegowska – socjolog

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się– zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czas trwania – 2 spotkania po dwie godziny lekcyjne

Prowadzą: mgr Monika Raróg – psycholog, mgr Barbara Ullmann - pedagog

Zajęcia dla rodziców:

Prelekcje - mgr Aleksandra Pawlak - psycholog

Rola rodzica w podejmowaniu decyzji zawodowej i edukacyjnej przez dziecko

Dziecko bezpieczne w sieci

Wsparcie dziecka w uczeniu się

Prelekcje  – mgr Beata Łaba - pedagog

Bezpieczeństwo w sieci

Jak rozmawiać z dzieckiem

Sztuka komunikacji i dyscypliny – zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci nastoletnich. Czas trwania – 2 spotkania po 2 godziny

Prowadzą: mgr Dorota Olejarska-Moskwiak – pedagog, mgr Agata Korzeń – psycholog