Spis treści

 

Logopedzi

 

mgr Urszula Kiper - neurologopeda, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Podyplomowych studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Podyplomowe studia na Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu - neurologopedia. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży. Pracuje także jako logopeda w Centrum Opieki Medycznej zajmując się zaburzeniami komunikacji mowy o podłożu neurologicznym.

mgr Bernardetta  Kozdęba - neurologopeda

mgr Agnieszka Starzecka - Huk - logopeda, nauczyciel kontraktowy

mgr Ewa Szpitman - logopeda, oligofrenopedagog