Spis treści

Dyrektor

mgr Jadwiga Baran-Mazurkiewicz – pedagog, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej, studia podyplomowe z zakresu nauczania początkowego, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, kurs I stopnia terapii eeg biofeedback, kurs z zakresu andragogiki. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze wg programu. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów ze specyficznymi lub niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Wicedyrektor

mgr Alina Gral – psycholog, studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz staż z terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Liczne szkolenia i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi po przeżyciach traumatycznych z zaburzoną autoregulacją emocji. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi psychoedukacje i zajęcia grupowe z rodzicami, szkolenia nauczycieli oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne i warsztatowe z uczniami.